Nastavení hodin je resetováno.

  • Po vyjmutí baterií z prostoru baterie a jejich opětovném vložení nebo po výměně baterií za nové se na displeji zobrazí obrazovka Set Date/Time. Na této obrazovce se zobrazí datum a čas poslední operace provedené na IC rekordéru před vyjmutím baterií. Nezapomeňte změnit datum a čas na aktuální hodnoty.