Výběr režimu přehrávání

Režim přehrávání můžete vybrat podle svých potřeb.

  1. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte „Play Mode“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  2. Stiskem tlačítka či vyberte režim přehrávání a stiskněte tlačítko .

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

Normal:
Přehrává soubory v určeném rozsahu jeden po druhém.
Repeat:
Přehrává soubory v určeném rozsahu opakovaně.
1 File Play:
Přehraje aktuální soubor do konce a skončí.
1 File Repeat:
Přehrává aktuální soubor opakovaně.
Shuffle:
Přehrává soubory v určeném rozsahu náhodně.
Shuffle Repeat:
Přehrává soubory v určeném rozsahu opakovaně a náhodně.