Během zobrazení kategorií hledání souboru

Vyberete-li položku „ Recorded Files“ či „ Music“ v nabídce HOME, zobrazí se na displeji kategorie hledání uložených souborů.

Poznámka

  • Následující obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na IC rekordéru.

Při výběru položky „ Recorded Files

Vybrat lze jednu z následujících kategorií hledání:

Latest Recording:
Spustí přehrávání nejnovější nahrávky.
Search by REC Date:
Nahrané soubory jsou seřazeny podle data nahrávání.
Search by REC Scene:
Nahrané soubory jsou seřazeny podle scény nahrávání.
Folders:
Nahrané soubory ve vybrané složce jsou uvedeny.

Při výběru položky „ Music

Vybrat lze jednu z následujících kategorií hledání:

All Songs:
Všechny hudební soubory jsou uvedeny.
Albums:
Hudební soubory jsou seřazeny podle názvu alba.
Artists:
Hudební soubory jsou seřazeny podle jména interpreta.
Folders:
Hudební soubory ve vybrané složce jsou uvedeny.