Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting)

Můžete vybrat typ zvukového vstupu („MIC IN“ či „Audio IN“) ke konektoru (mikrofon) a úroveň citlivosti externího mikrofonu.

 1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Ext. Input Setting“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  Není-li ke konektoru (mikrofon) připojen externí mikrofon, zobrazí se zpráva „Only Activated When External Input Used“.

 2. Stisknutím tlačítka či vyberte požadovaný typ zvukového vstupu a stiskněte tlačítko .
  • Výběr typu zvukového vstupu a ponechání úrovně citlivosti externího mikrofonu tak, jak je:

   Vyberte možnost „MIC IN“ nebo „Audio IN“.

   MIC IN: Tento typ zvukového vstupu vyberte, když je ke konektoru (mikrofon) připojen externí mikrofon.

   Audio IN: Tento typ zvukového vstupu vyberte, když je ke konektoru (mikrofon) připojeno externí zařízení jiné než mikrofon.

   Když skončíte s výběrem, stiskněte tlačítko . Stisknutí tlačítka přepne typ zvukového vstupu a zobrazí nabídku Recording Settings. Přejděte ke kroku 5.

  • Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externího mikrofonu:

   Vyberte „Sensitivity setting“ pod položkou „MIC IN“ a stiskněte tlačítko . Stisknutí tlačítka zobrazí obrazovku Sensitivity setting. Přejděte ke kroku 3.

 3. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „For Voice“ nebo „For Music“ a stiskněte .
 4. Stisknutím tlačítka či vyberte požadovanou úroveň citlivosti a stiskněte tlačítko .
 5. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
  Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky na obrazovce Sensitivity setting

Vybrat lze jednu z následujících položek:

For Voice:
Při nahrávání hlasů můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.
 • Auto: Vhodná úroveň citlivosti je automaticky vybrána podle lidských hlasů na vstupu (výchozí nastavení).
 • High: Hodí se k nahrávání vzdálených či jemných lidských hlasů ve velkých prostorách včetně konferenčních místností.
 • Medium: Hodí se pro nahrávání schůzek či rozhovorů.
 • Low: Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofonů k nahrávání hlasových poznámek nebo blízkých či hlasitých lidských hlasů.
For Music:
Při nahrávání hudby můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.
 • High(Music): Hodí se k nahrávání vystoupení malých pěveckých sborů a zvuků vzdálených hudebních nástrojů.
 • Medium(Music): Hodí se pro nahrávání živé hudby ze vzdálenosti 1 až 2 m , jako jsou výuky hudebních nástrojů či sborů.
 • Low(Music): Hodí se pro nahrávání živé hlasité hudby, jako jsou vystoupení skupin.

Tip

 • Úroveň hlasitosti nahrávání se může lišit v závislosti na externím mikrofonu. Zkontrolujte měřič úrovně signálu a změňte úroveň citlivosti mikrofonu.