Řešení potíží

Než předáte IC rekordér k opravě, zkontrolujte jej následujícím způsobem.

  • Projděte informace uvedené v části „Řešení potíží“.

  • Vyjměte baterie z prostoru baterie a vložte je zpět.

    Některé problémy lze vyřešit vyjmutím baterií z prostoru baterie a jejich opětovným vložením.

  • Viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.

    Podrobnosti k použití softwaru Sound Organizer 2 viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.

Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Nejnovější informace o podpoře IC rekordéru viz následující domovské stránky podpory:

Evropa:

http://support.sony-europe.com/DNA

Latinská Amerika:

http://www.sony-latin.com/index.crp

USA:

http://www.sony.com/recordersupport

Kanada:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport

Pro zákazníky v Číně:

https://service.sony.com.cn

Ostatní země a oblasti:

http://www.sony-asia.com/support

Nezapomeňte, že během opravy mohou být uložené soubory vymazány.