Rady pro lepší nahrávání

Nahrávání na schůzi

Umístěte IC rekordér v blízkosti mluvčích na schůzi. Položením IC rekordéru na měkkou látku, jako je kapesník, lze snížit úroveň šumu (vibrace přenášené ze stolu apod.).

Pro nahrávání schůze je vhodné vybrat možnost „Auto Voice Rec“ či „Meeting“ funkce Scene Select.

Nahrávání přednášky/prezentace

Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k přednášejícímu/moderátorovi.

Pro nahrávání přednášky/prezentace je vhodné vybrat možnost „Lecture“ funkce Scene Select.

Nahrávání hlasové poznámky

Mluvíte-li do vestavěných mikrofonů, držte IC rekordér trochu ke straně úst, aby vestavěné mikrofony nezachytávaly zvuky dýchání.

Pro nahrávání hlasové poznámky je vhodné vybrat možnost „Auto Voice Rec“ či „Voice Notes“ funkce Scene Select.

Poznámka

  • Při držení IC rekordéru zajistěte, aby vestavěné mikrofony nezachytávaly šelest.

Nahrávání rozhovoru

Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k dotazované osobě.

Pro nahrávání rozhovoru je vhodné vybrat možnost „Auto Voice Rec“ či „Interview“ funkce Scene Select.

Nahrávání tiššího hudebního vystoupení

IC rekordérem lze nahrávat úchvatný stereofonní zvuk, když jej umístíte blízko hudebních nástrojů. Nicméně pokud např. k nahrávání klavírního vystoupení položíte IC rekordér na klavír, bude kromě hudby nahrávat také hluk vibrací klavíru. Aby nedošlo k nahrávání nežádoucího šumu, zajistěte položení IC rekordéru vedle klavíru.

Pomocí softwaru Sound Organizer 2 lze použít soubory s nahraným hudebním vystoupením k vytvoření vlastního hudebního disku CD.

Pro nahrávání tiššího hudebního vystoupení je vhodné vybrat možnost „Soft Music“ funkce Scene Select.

Dojde-li u nahraného souboru ke zkreslení zvuku, můžete výběrem „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Built-In Mic Sensitivity“ - „For Music“ - „Low(Music)“ v nabídce HOME snížit zkreslení pro další nahrávání.

Nahrávání hlasitého hudebního vystoupení

Umístěte IC rekordér na vzdálenost 1 až 2 m od hudebníků.

Pro nahrávání hlasitého hudebního vystoupení je vhodné vybrat možnost „Loud Music“ funkce Scene Select.

Poznámka

  • Dojde-li u nahraného souboru ke zkreslení zvuku, umístěte IC rekordér dále od hudebníků.