Seznam zpráv

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Všechna tlačítka jsou deaktivována, protože IC rekordér je ve stavu HOLD, aby se zabránilo nechtěným úkonům. Přesunutím přepínače HOLD•POWER ke střednímu bodu uvolněte IC rekordér ze stavu HOLD.

(Viz Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD.)

Low Battery Level

Nelze zformátovat paměť nebo vymazat všechny soubory ve složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita baterie. Vyměňte baterie (velikost AAA) za nové.

(Viz Vložení baterií.)

Low Battery

IC rekordér nefunguje, protože se vyčerpala kapacita baterií. Vyměňte baterie (velikost AAA) za nové.

(Viz Vložení baterií.)

SD Card Error

 • Při vložení karty microSD do slotu pro kartu microSD došlo k detekci chyby. Vyjměte kartu microSD a vložte ji znovu. Pokud se tato zpráva stále zobrazuje, použijte novou kartu microSD.

 • Karta microSD je chráněna proti zápisu.

 • Vložili jste kartu microSD pouze ke čtení. V IC rekordéru nelze kartu microSD pouze ke čtení používat.

Memory Full

Zbývající kapacita vestavěné paměti nebo karty microSD není dostatečná. Vymažte některé soubory a zkuste nahrávání znovu.

(Viz Vymazání souboru.)

File Full

Součet složek a souborů nebo celkový počet souborů dosáhl maxima. Nelze vytvořit žádné další soubory. Vymažte některé soubory a zkuste vytvořit soubor znovu.

(Viz Vymazání souboru.)

Track Marks are Full

Počet značek stopy dosáhl maxima. Nelze přidat žádné další značky stopy. Vymažte některé nepotřebné značky stopy.

(Viz Vymazání značky stopy.)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

Process Error

No folder

 • Paměťové úložiště vybrané jako cíl přesunutí/kopírování neobsahuje žádné složky. Vytvořte složku a proveďte operaci znovu.

  (Viz Vytvoření složky.)

 • Složka REC_FILE neobsahuje žádné složky. Vytvořte složku a proveďte operaci znovu.

  (Viz Vytvoření složky)

No File

Vybraná složka neobsahuje žádné soubory. Neexistuje žádný soubor pro přesunutí či kopírování.

No Track Marks

Vybraný soubor neobsahuje žádné značky stopy, které lze vymazat. Nefunguje ani výběr možnosti „At All Track Marks“ pro položku „Divide“ v nabídce OPTION.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

V IC rekordéru není vložena karta microSD. Vložte kartu microSD.

(Viz Vložení paměťové karty.)

No SD Card

V IC rekordéru není vložena karta microSD. Nefungují možnosti „Move to SD Card“ a „Copy to SD Card“ u operace „Move/Copy File“.

Cannot Add Additional Folders

 • Součet složek a souborů dosáhl maxima. Nelze vytvořit žádné další soubory. Vymažte některé složky či soubory a vytvořte složku znovu.

  (Viz Vymazání souboru a Vymazání složky.)

 • Pořadové číslo v názvu složky dosáhlo maxima. Vymažte nepotřebné složky a vytvořte složku znovu.

  (Viz Vymazání složky.)

Could Not Create Folder

 • Karta microSD je chráněna proti zápisu. Odemkněte kartu microSD.

 • Ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD použijte IC rekordér.

  (Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder

 • Karta microSD je chráněna proti zápisu. Odemkněte kartu microSD.

 • Ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD použijte IC rekordér.

  (Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

File Protected

Vybraný soubor je chráněn nebo „pouze ke čtení“. Soubor nelze vymazat. Odeberte ochranu ze souboru pomocí IC rekordéru nebo vymažte vlastnost pouze ke čtení pomocí počítače.

(Viz Ochrana souboru.)

Protected Files Not Deleted

Vybraný soubor je chráněn nebo „pouze ke čtení“. Odeberte ochranu ze souboru pomocí IC rekordéru nebo vymažte vlastnost pouze ke čtení pomocí počítače, a pak soubor vymažte znovu.

(Viz Ochrana souboru.)

Some Data Not Deleted

Pokud vybraná složka obsahuje podsložky, nelze tyto podsložky ani jejich soubory vymazat.

Unknown Data

 • Datový soubor má formát, který IC rekordér nepodporuje. IC rekordér podporuje soubory LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).

  (Viz Technické údaje.)

 • Nelze přehrávat soubory chráněné autorskými právy.

 • Vybraný soubor je poškozen. Nelze jej přehrávat ani upravovat.

File in Format That Does Not Allow Editing

 • Soubor, který jste upravili pomocí jiné aplikace než Sound Organizer 2, nelze rozdělit.

 • Datový soubor má formát, který IC rekordér nepodporuje. IC rekordér podporuje soubory LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).

  (Viz Technické údaje.)

Invalid Operation

 • Ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD použijte IC rekordér.

  (Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Vestavěná paměť obsahuje vadný blok. Na kartu nelze zapisovat data. IC rekordér musí být opraven.

 • Karta microSD obsahuje vadný blok. Na kartu nelze zapisovat data. Vyměňte kartu microSD za novou.

 • Zbývající kapacita vestavěné paměti nebo karty microSD není dostatečná. Nelze přejmenovat žádnou složku. Vymažte nepotřebné složky či soubory a proveďte operaci znovu.

  (Viz Vymazání složky a Vymazání souboru.)

 • Pořadové číslo v názvu složky či souboru dosáhlo maxima. Vymažte nepotřebné složky či soubory a proveďte operaci znovu.

  (Viz Vymazání složky a Vymazání souboru.)

 • Název souboru překračuje maximální počet znaků. Soubor nelze rozdělit. Zkraťte název souboru.

 • Těsně před nebo za bodem, kde chcete rozdělit soubor, existuje značka stopy. Nefunguje výběr možnosti „At All Track Marks“ pro položku „Divide“ v nabídce OPTION.

 • Poblíž začátku či konce souboru existuje značka stopy. Nefunguje výběr možnosti „At All Track Marks“ pro položku „Divide“ v nabídce OPTION.

 • Soubor nelze rozdělit v bodu poblíž jeho začátku či konce.

 • Existuje soubor se stejným názvem, který obsahuje značky stopy. Soubor nelze přesunout, kopírovat ani rozdělit.

New File

Soubor nahrávání dosáhl meze maximální velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3). Soubor bude automaticky rozdělen a nahrávání bude pokračovat jako nový soubor.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Součet souborů ve složce nebo celkový počet souborů přesáhne maximum. Soubor nelze rozdělit. Vymažte nepotřebné soubory a rozdělte soubor znovu.

(Viz Vymazání souboru.)

Same File Name Exists

Soubor se stejným názvem již existuje. Nelze vytvořit více než jeden soubor se stejným názvem.

System Error

Z nějakého důvodu byla detekována chyba systému. Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Only Activated When Built-In Microphone Used

Pokoušíte se změnit úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů, ale k IC rekordéru je připojen externí mikrofon. Položku „Built-In Mic Sensitivity“ lze změnit pouze tehdy, jsou-li jako zdroj vstupu aktivní vestavěné mikrofony.

(Viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity).)

Only Activated When External Input Used

Pokoušíte se změnit typ zvukového vstupu na externí mikrofon, ale ten není k IC rekordéru připojen. Položku „Ext. Input Setting“ lze změnit pouze tehdy, je-li připojen externí mikrofon.

(Viz Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting).)

Operation Invalid While Playing

V nabídce OPTION či HOME jste vybrali položku, kterou nelze provést během přehrávání. Zastavte přehrávání a vyberte položku znovu.

Operation Invalid While Recording

V nabídce OPTION či HOME jste vybrali položku, kterou nelze provést během nahrávání zvuku. Zastavte nahrávání a vyberte položku znovu.

Deactivated When Audio IN Used

Pokoušíte se změnit nastavení položky Recording Filter, zatímco položka „Ext. Input Setting“ je nastavena na možnost „Audio IN“. Funkce Recording Filter nefunguje, když je vybrána možnost „Audio IN“.

(Viz Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting) a Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter).)

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low

Pokoušíte se vybrat funkci „Focused/Wide“ pod položkou „Recording Settings“, když je úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů IC rekordéru nastavena na „For Music“ nebo „Auto“ pod položkou „For Music“. Když je vybrána možnost „For Music“ nebo „Auto“ pod položkou „For Music“, nefunguje funkce nahrávání „Focused“ ani „Wide“.

(Viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity) a Výběr funkce nahrávání (Focused/Wide).)

NCF Unavailable When Mic Sensitivity Is Set to For Music

Pokoušíte se vybrat funkci „NCF(Noise Cut)“ pod položkou „Recording Filter“, když je úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů IC rekordéru nastavena na „For Music“. Je-li vybrána možnost „For Music“, funkce filtrování při nahrávání „NCF(Noise Cut)“ nefunguje.

(Viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity) a Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter).)