Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání

Jeden soubor lze rozdělit na dva soubory. Rozdělení souboru usnadní rychlé nalezení bodu, odkud chcete přehrávat, v souboru s dlouhou nahrávkou, jako je nahrávka meetingu. První i druhý rozdělený soubor lze dále dělit.

 1. Vyberte soubor, který chcete rozdělit. Pak tento soubor přehrávejte a zastavte v bodu, kde jej chcete rozdělit.
 2. Vyberte „Divide“ - „Current Position“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí položka „Divide at Current Stop Position?“.

 3. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .

  Zobrazí se zpráva „Please Wait“ a rozdělené soubory budou doplněny pořadovým číslem („_01“ pro první část a „_02“ pro druhou část).

  A. Před rozdělením souboru: indikuje místo, kde jste soubor rozdělili.

  B. Po rozdělení souboru: K názvu rozdělených souborů je přidána přípona tvořená pořadovým číslem.

Poznámka

 • Není možné rozdělit chráněný soubor. Chcete-li rozdělit chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej rozdělte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.

Tip

 • Chcete-li proces rozdělení zrušit, vyberte v kroku 3 možnost „No“ a stiskněte tlačítko .