Informace o úrovni hlasitosti nahrávání

Během nahrávání se zobrazuje úroveň hlasitosti nahrávání () na obrazovce Record.

Tři nebo čtyři černé čtverečky () na úrovni hlasitosti nahrávání indikují optimální úroveň hlasitosti nahrávání pro daný zdroj zvuku, viz obrázek výše. Upravte orientaci vestavěných mikrofonů, vzdálenost od zdroje zvuku nebo nastavení citlivosti mikrofonů tak, aby se úroveň nahrávání udržovala v optimálním rozsahu. Výběr úrovně citlivosti mikrofonů viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity).

Tip

  • Je-li vstupní úroveň zvuku nízká, doporučujeme přemístit IC rekordéru blíže ke zdroji zvuku nebo zvýšit úroveň citlivosti mikrofonů.

  • Během přehrávání či pohotovostního režimu můžete IC rekordér pozastavit pro nahrávání stisknutím a přidržením tlačítka REC/PAUSE. To usnadní nastavit úroveň nahrávání, aniž byste museli nahrávat nepotřebná zvuková data.