Při zobrazené nabídce HOME

Následující text popisuje nabídku HOME na displeji.

Poznámka

 • Výše uvedená obrazovka slouží pro účely vysvětlení. Může vypadat jinak než skutečná obrazovka na IC rekordéru.
 1. Položky nabídky HOME

  Vybrat lze jednu z následujících položek:

  : Music

  : Recorded Files

  : Record

  : Settings

  : Return to XX (V „XX“ se zobrazí aktuálně používaná funkce.)