Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

V závislosti na konkrétní situaci nahrávání lze najednou změnit určitá nastavení nahrávání – včetně režimu nahrávání a úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů, výběrem jedné ze scén nahrávání (Scene Select).

  1. Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte „Scene Select“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou scénu a pak stiskněte .

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

Scene Select Off:
K dispozici pro situaci, kde není potřeba žádná volba scény nahrávání.
Auto Voice Rec:
Hodí se pro nahrávání lidských hlasů všeobecně (výchozí nastavení).
Meeting:
Hodí se pro nahrávání lidských hlasů ve velkých prostorách včetně konferenčních místností.
Lecture:
Hodí se pro nahrávání seminářů a přednášek.
Voice Notes:
Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofonů k nahrávání hlasových poznámek.
Interview:
Hodí se pro nahrávání lidských hlasů ze vzdálenosti 1 až 2 m, jako jsou rozhovory a schůzky.
Soft Music:
Hodí se pro nahrávání živé hudby ze vzdálenosti 1 až 2 m , jako jsou výuky hudebních nástrojů či sborů.
Loud Music:
Hodí se pro nahrávání živé hlasité hudby, jako jsou vystoupení skupin.