Sledování zvuku nahrávání

Průběh nahrávání lze sledovat zapojením sluchátek (nejsou součástí dodávky) do konektoru (sluchátka).

  1. Zapojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) do konektoru (sluchátka).
  2. Stiskem tlačítka VOL –/+ upravte hlasitost sledování.
    Změna hlasitosti sledování neovlivňuje úroveň nahrávání.