Při nahrávání zvuku z externího zařízení je vstupní úroveň zvuku příliš vysoká nebo nízká.

  • K připojení IC rekordéru k externímu zařízení použijte propojovací zvukový kabel a úroveň zvuku nastavte na externím zařízení.
  • Použijete-li zvukový kabel s vysokým odporem, dojde ke snížení úrovně nahrávání. Použijte zvukový kabel bez odporu.