Rychlost přehrávání je příliš vysoká nebo příliš nízká.

  • Položka DPC (Digital Pitch Control) je nastavena na možnost „ON“ a změnili jste rychlost přehrávání.

    Nastavte položku DPC (Digital Pitch Control) na možnost „OFF“ nebo nastavte normální rychlost přehrávání.