Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů

V seznamu uložených souborů lze určit rozsah přehrávání. Obsah v rozsahu přehrávání se mění v závislosti na vybrané kategorii hledání souboru pro nahrané soubory nebo hudbu.

  1. Vyberte „ Recorded Files“ nebo „ Music“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .
  2. Stisknutím tlačítka či vyberte kategorii hledání souboru a stiskněte tlačítko .
  3. Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko .
  4. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte „Playback Range“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  5. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „All Range“ nebo „ Selected Range“ a stiskněte tlačítko .

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

All Range:
Přehraje všechny soubory patřící do kategorie hledání souboru, kterou jste vybrali pro položku „ Recorded Files“ nebo „ Music“.
Selected Range:
Přehraje všechny soubory obsažené ve složce (datum nahrávání, scéna nahrávání, jména interpreta, název alba atd.) včetně aktuálně přehrávaného souboru.
Výběr položky „ Selected Range“ zobrazí ikonu složky na obrazovce přehrávání.