Automatické přidávání značek stopy

Během nahrávání můžete automaticky přidávat značky stopy v určených intervalech.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Auto Track Marks“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Interval“ a stiskněte tlačítko .
  3. Stisknutím tlačítka či vyberte délku intervalu a stiskněte tlačítko .

    Vybrat lze z možností „5min“, „10min“, „15min“ nebo „30min“.

    Je zapnuta funkce Auto Track Marks.

  4. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Tip

  • Chcete-li zrušit proces nastavení funkce Auto Track Marks, v kroku 2 vyberte možnost „OFF“.
  • Při zapnuté funkci Auto Track Marks lze stále v jakémkoli bodu přidat značku stopy stisknutím tlačítka T-MARK během nahrávání.