Kontrola zbývající doby nahrávání (Available Rec. Time)

Je možné zobrazit zbývající dobu nahrávání v hodinách, minutách a sekundách.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Available Rec. Time“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME .
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.