Zachování přiměřené úrovně hlasitosti (pouze model pro Evropu)

IC rekordér omezuje maximální hlasitost a umožňuje tak při použití sluchátek poslouchat zvuk s přiměřenou úrovní hlasitosti. Zkusíte-li nastavit hlasitost na úroveň přesahující určenou úroveň, zobrazí se zpráva „Check The Volume Level“.