Během zobrazení informací nahrávání

Informace nahrávání IC rekordéru lze zobrazit včetně zbývající doby nahrávání, paměťového úložiště pro nahrané soubory a nastavení složky.

Chcete-li zobrazit informace nahrávání a je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte „REC Information“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

K dispozici jsou následující informace nahrávání:

Available Rec. Time:
Zbývající doba dostupná pro nahrávání.
Recording Memory:
Paměťové úložiště („Built-In Memory“ či „SD Card“) pro nahrané soubory.
Recording Folder:
Složka pro ukládání nahraných souborů.
Scene Select:
Aktuálně vybraná scéna nahrávání.
Jsou-li pro funkci Scene Select upravena výchozí nastavení, zobrazí se „*“ vlevo od scény nahrávání.
Informace o výchozích nastaveních viz Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select.
REC Mode:
Aktuálně vybraný režim nahrávání.
Input:
Aktuálně vybraný typ zvukového vstupu.
Mic Sensitivity:
Aktuálně vybraná citlivost mikrofonů.
Focused/Wide
Aktuálně vybraná funkce nahrávání „Focused“ nebo „Wide“.
Recording Filter:
Aktuálně vybraný filtr nahrávání.
VOR:
Aktuálně vybrané nastavení funkce VOR (Voice Operated Recording).
Auto Track Marks:
Aktuálně vybrané nastavení automatických značek stopy.

Tip

  • Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, lze stisknutím tlačítka STOP zobrazit informace nahrávání IC rekordéru.