Výběr funkce nahrávání (Focused/Wide)

Vyberte funkci „Focused“ či „Wide“ podle daného účelu nebo scény nahrávání.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Focused/Wide“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .
  2. Stisknutím tlačítka či vyberte požadované nastavení nahrávání a stiskněte .

Funkce nahrávání „Focused

Funkce nahrávání „Focused“ zesiluje zvuk ze směru, kam míří vestavěné mikrofony, pomocí minimalizace ostatních zvuků z levé a pravé strany IC rekordéru. Tato funkce se hodí k nahrávání přednášek a seminářů pořádaných ve velkém sále i k nahrávání rozhovorů, protože dosahuje vysoké směrovosti a dokáže se soustředit na nahrávání zdroje zvuku, na který míříte.

Výběrem položky „Lecture“ pro funkci Scene Select se zapne funkce nahrávání „Focused“.

Funkce nahrávání „Wide

Funkce nahrávání „Wide“ řídí zvukové panoráma mezi levou a pravou stranou pro minimalizaci překrytí hlasů a přidání většího stereoefektu. Tato funkce se hodí k přepisu poznámek z nahrávek jednání, protože poskytuje lepší představu o poloze účastníků jednání a tím i o tom, kdo právě hovoří.

Výběrem položky „Meeting“ pro funkci Scene Select se zapne funkce nahrávání „Wide“.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Vypne funkci nahrávání „Focused/Wide“ (výchozí nastavení).
Focused:
Zapne funkci nahrávání „Focused“.
Wide:
Zapne funkci nahrávání „Wide“.

Poznámka

  • Funkce nahrávání „Focused/Wide“ je vypnuta, zatímco:

    • je vybrána možnost „For Music“ či „Auto“ pod položkou „For Voice“ pro danou úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů IC rekordéru.

    • je vybrána možnost „MIC IN“ nebo „Audio IN“ pro nastavení „Ext. Input Setting“.