Výběr souboru

Soubor k přehrání či úpravám lze vybrat z nabídky HOME.

 1. Vyberte „ Music“ nebo „ Recorded Files“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .
 2. Vyberte kategorii hledání souboru.

  Stisknutím tlačítka či vyberte některou z následujících kategorií hledání souboru a stiskněte .

  Music: „All Songs“, „Albums“, „Artists“ a „Folders

  Recorded Files: „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ a „Folders

  Výběrem „Folders“ jako kategorie hledání souboru se otevře obrazovka Memory Selection. Vyberte položku „Built-In Memory“ nebo „SD Card“ jako paměťové úložiště.

  Vložíte-li kartu microSD, která již byla předtím použita v jiném IC rekordéru, může se zobrazit položka „SD Card(Other Models)“ kromě položky „SD Card“.

 3. Vyberte seznam či složku z výsledků hledání a pak vyberte soubor.

  Stisknutím tlačítka nebo vyberte seznam či složku a pak vyberte soubor.

Tip

 • Ve výchozím stavu má IC rekordér složku „FOLDER01“ vytvořenou pod složkou „ Recorded Files“.