Vložení paměťové karty

Kromě vestavěné paměti lze soubory nahrávat také na kartu microSD (není součástí dodávky).

  1. Ověřte, že právě neprobíhají žádné operace IC rekordéru, a pak otevřete krytku slotu pro kartu microSD.

  2. Podržte kartu microSD kontaktní stranou směrem k sobě a zasuňte ji do slotu pro kartu microSD, až se v něm zaaretuje.

  3. Zavřete krytku slotu pro kartu microSD.

Poznámka

  • Tento IC rekordér nepodporuje karty microSDXC.

  • Není-li karta microSD IC rekordérem detekována, vyjměte ji ze slotu a znovu ji tam zasuňte.

  • Správná funkčnost všech typů podporovaných karet microSD není zaručena.

  • Aby nedošlo k požáru či úrazu elektrickým proudem nebo závadě IC rekordéru, musí být jakékoli kapaliny i kovové či hořlavé předměty mimo dosah slotu pro kartu microSD.

  • Před nahráváním na kartu microSD doporučujeme, abyste zkopírovali všechna data uložená na paměťové kartě do počítače a zformátovali kartu v IC rekordéru, aby neobsahovala žádná data. Pokyny k formátování karty microSD viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).

Tip

  • Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na kartu microSD směrem do slotu. Jakmile povyskočí, vyjměte ji ze slotu pro kartu microSD.