Je nahráván bzučivý nebo hučivý zvuk.

  • Je-li IC rekordér během nahrávání či přehrávání umístěn blízko zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být nahráván bzučivý či hučivý zvuk.

    Při nahrávání udržujte IC rekordér mimo dosah takových zařízení.