Použití IC rekordéru jako paměťového zařízení USB

IC rekordér lze připojit k počítači a používat jej jako paměťové zařízení USB.

Pro použití IC rekordéru jako paměťového zařízení USB je potřeba počítač, který splňuje systémové požadavky. Další informace viz Systémové požadavky .