Instalace softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro systém Windows)

Nainstalujte do počítače software Sound Organizer 2.

Poznámka

 • Zajistěte instalaci softwaru Sound Organizer 2 i do počítače, kde je již nainstalován software Sound Organizer 1.6.
 • Při instalaci softwaru Sound Organizer 2 se přihlaste k účtu s oprávněními správce.

  Otevře-li se také okno [Řízení uživatelských účtů] potvrďte obsah okna a pak klikněte na [Ano].

 • Instalace softwaru Sound Organizer 2 přidá modul Windows Media Format Runtime. Přidaný modul Windows Media Format Runtime zůstane v počítači v případě, že se software Sound Organizer 2 odinstaluje. Je-li však modul Windows Media Format Runtime předinstalován, k instalaci modulu zřejmě nedojde.
 • Odinstalace softwaru Sound Organizer 2 nevymaže data ve složkách úložiště obsahu.
 • Máte-li počítač s více nainstalovanými operačními systémy Windows neinstalujte software Sound Organizer 2 na každý z nich, aby nedošlo k případné nekonzistenci dat.
 1. Připojte IC rekordér k počítači.
 2. Přejděte do nabídky [Start], klikněte na [Počítač] a pak dvojklikněte na [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

  Vzhled oken na obrazovce počítače se liší podle verze používaného operačního systému. Systém Windows 7 slouží jako příklad v tomto dokumentu Uživatelská příručka.

 3. Dvojklikněte na [SoundOrganizer_V2001] (nebo [SoundOrganizer_V2001.exe]).

  V závislosti na používané verzi operačního systému mohou být přípravy k instalaci (extrakce souborů) zahájeny automaticky bez jakéhokoli upozornění.

  V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Nezapomeňte potvrdit přijetí podmínek licenčního ujednání; vyberte možnost [I accept the terms in the license agreement] a pak klikněte na [Next].
 5. Když se otevře okno [Setup Type], zvolte možnost [Standard] nebo [Custom] a pak klikněte na [Next].
  Pokud jste vybrali možnost [Custom], postupujte podle pokynů na obrazovce.
 6. Při otevření obrazovky [Ready to Install the Program] klikněte na [Install].
  Zahájí se instalace.
 7. Když se zobrazí okno [Sound Organizer 2 has been installed successfully.], zaškrtněte políčko [Launch Sound Organizer 2 Now] a pak klikněte na [Finish].

Poznámka

 • Po dokončení instalace softwaru Sound Organizer 2 bude zřejmě potřeba restartovat počítač.