Zapnutí napájení

  1. Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru „POWER“ a přidržte jej, dokud se nezapne displej.

Tip

  • Pro úsporu kapacity baterie je funkce Auto Power Off v IC rekordéru ve výchozím stavu nastavena na „10min“. Není-li IC rekordér 10 minut používán, dojde k jeho automatickému vypnutí.