Určení intervalu souboru pro opakované přehrávání (A-B repeat)

Pro opakované přehrávání segmentu mezi dvěma určitými body lze v souboru určit počáteční bod A a koncový bod B.

  1. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stisknutím tlačítka A-B určete počáteční bod A.
    Zobrazí se zpráva „A-B B?“.
  2. Opětovným stisknutím tlačítka A-B zvolte koncový bod B.
    Na displeji se zobrazí zpráva „ A-B“ a určený interval se začne opakovaně přehrávat.

Poznámka

  • Pokud je přehrávání v pohotovostním režimu a zadáte počáteční bod A, a pak určíte stejný bod jako koncový bod B, bude zadaný počáteční bod A zrušen.
  • Při aktivní funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B nelze zapnout funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka.

Tip

  • Chcete-li funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B vypnout a obnovit normální přehrávání, stiskněte znovu tlačítko A-B.

  • Chcete-li změnit interval určený pro funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B, obnovte normální přehrávání a zopakujte kroky 1 a 2.