Struktura složek a souborů

K zobrazení struktury složek a souborů ve vestavěné paměti IC rekordéru nebo na kartě microSD lze použít počítač. Připojte IC rekordér k počítači a použijte aplikaci Explorer (Windows) nebo Finder (Mac) k otevření položky „IC RECORDER“ či „MEMORY CARD“. Následující část uvádí strukturu složek a souborů:

Vestavěná paměť

A: Složka IC RECORDER

B: Složka pro uložení souborů nahraných IC rekordérem

C: Složka obsahují instalační soubor softwaru Sound Organizer 2

D: Složka pro uložení souborů přenesených z počítače

E: IC rekordér nedokáže detekovat jakékoli složky a soubory uložené na těchto úrovních složkové struktury.

*1 Soubory uložené do složky REC_FILE se zobrazí ve složce „ Recorded Files“ a soubory uložené do složky MUSIC se zobrazí ve složce „ Music“. Při přenosu souboru zajistěte jeho uložení do složky REC_FILE nebo do složky MUSIC.

*2 Složka obsahující hudební soubory se v IC rekordéru zobrazí se stejným názvem. Identifikaci složek usnadní, když složkám zadáte snadno zapamatovatelné názvy. Názvy složek ve výše uvedeném obrázku jsou pouze ukázkové.

*3 IC rekordér dokáže detekovat až 8 úrovní přenesených hudebních složek.

Tip

  • Před přenosem hudebních souborů z počítače do IC rekordéru je vhodné, abyste na počítači předem zadali údaje o hudebních souborech, jako jsou názvy skladeb a jména interpretů. Pak můžete zobrazit informace o hudebních souborech nebo je používat k vyhledávání hudebních souborů na IC rekordéru.
  • Nemá-li hudební soubor přiřazen název skladby, zobrazí se v IC rekordéru jen název souboru.

Karta microSD

Karta microSD má jinou strukturu složek a souborů než vestavěná paměť IC rekordéru.

A: Karta microSD

B: Složka pro uložení souborů nahraných IC rekordérem

C: Složka pro uložení souborů přenesených z počítače

D: IC rekordér nedokáže detekovat jakékoli složky a soubory uložené na těchto úrovních složkové struktury.

* Soubory uložené do složky REC_FILE se zobrazí ve složce „ Recorded Files“ a soubory uložené do složky MUSIC se zobrazí ve složce „ Music“. Při přenosu souboru zajistěte jeho uložení do složky REC_FILE nebo do složky MUSIC.