Během zobrazení informací o aktuálním souboru

Při výběru nahraného souboru lze zobrazit jeho údaje (datum a čas nahrávání, délka souboru atd.).

Poznámka

 • Následující obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na IC rekordéru.

Pro zobrazení informací o určitém souboru vyberte hudební soubor nebo soubor, který jste nahráli IC rekordérem, a vyberte možnost „File Information“ v nabídce OPTION. Pak se můžete stisknutím tlačítka či posouvat nahoru nebo dolů a zobrazit:

Informace o nahraném souboru

 • Rec Date/Time: Datum a čas, kdy byl soubor nahrán (rok/měsíc/den/čas).

 • File Length: Délka přehrávání souboru indikovaná v hodinách, minutách a sekundách.

 • Model Name: Zařízení, kterým byl soubor nahrán. Zobrazí se stejné informace pro možnost „Model:“ v položce „System Information“ nabídky Settings.

 • Scene Select: Scéna nahrávání vybraná v době nahrávání.

 • REC Mode: Režim nahrávání vybraný v době nahrávání.

 • Mic Sensitivity: Citlivost mikrofonů vybraná v době nahrávání.

 • Focused/Wide: Funkce nahrávání „Focused“ či „Wide“ vybraná v době nahrávání.

 • Recording Filter: Filtr nahrávání vybraný v době nahrávání.

 • VOR: Nastavení VOR (Voice Operated Recording) vybrané v době nahrávání.

 • Input: Typ zvukového vstupu („Built-In Mic“, „External Mic“ nebo „Audio IN“) vybraný v době nahrávání.

 • Location: Paměťové úložiště obsahující daný soubor.

 • File Path: Cesta k souboru.

Informace o hudebním souboru

 • File Length: Délka přehrávání souboru indikovaná v hodinách, minutách a sekundách.

 • Codec: Typ kodeku pro hudební soubory.

 • Bit Rate: Bitový tok pro hudební soubory.

 • Sample Rate: Vzorkovací frekvence pro hudební soubory.

 • Bit Depth: Bitová hloubka pro hudební soubory.

 • Location: Paměťové úložiště obsahující daný soubor.

 • File Path: Cesta k souboru.