Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)

Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí od 0,25krát do 3,00krát. Změny rychlosti přehrávání neovlivňují zvuk přehrávání. Díky digitálnímu zpracování se soubory přehrávají s přirozenými tóny.

Rychlost přehrávání lze také změnit, když má IC rekordér nastaven „Transcription Playback Mode“.

 1. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte tlačítko DPC (Digital Pitch Control).
  Zobrazí se obrazovka nastavení DPC.

 2. Stiskem tlačítka nebo nastavte rychlost přehrávání.

  Rychlost se sníží 0,05krát (od x 0,25 do x 1,00).

  Rychlost se zvýší 0,10krát (od x 1,00 do x 3,00).

  Pokud jedno z těchto tlačítek stisknete a přidržíte, mění se rychlost souvisle.

  Rychlost přehrávání je ve výchozím stavu nastavena na „x 1.00“.

 3. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „ON“.
 4. Stiskem tlačítka nastavte rychlost přehrávání.

Tip

 • Normální rychlost přehrávání obnovíte výběrem možnosti „OFF“ v kroku 3.