IC rekordér není detekován softwarem Sound Organizer 2.

 • Ověřte, zda byl software úspěšně nainstalován, a pak zkontrolujte připojení k IC rekordéru tímto způsobem:
  • Používáte-li rozbočovač USB, odpojte rozbočovač a připojte IC rekordér přímo k portu USB na počítači.
  • Odpojte a pak znovu připojte IC rekordér.
  • Připojte IC rekordér k jinému portu USB.
 • Počítač může být v režimu spánku či hibernace.

  Zajistěte normální režim počítače změnou nastavení režimu úspory energie.

 • Uložte záložní kopii všech dat uložených ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD IC rekordéru do počítače a pak vestavěnou paměť či kartu microSD zformátujte pomocí IC rekordéru.