Nahrávání pomocí vestavěných mikrofonů

Následující text popisuje základní kroky k nahrávání s vybranou úrovní citlivosti vestavěných mikrofonů a režimem nahrávání.

Poznámka

 • Pokud se IC rekordéru náhodně dotknete vy nebo nějaký předmět v průběhu nahrávání, může dojít k záznamu šelestu či šumu.

Tip

 • Před zahájením nahrávání doporučujeme nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat. Pokyny ke sledování nahrávání viz Sledování zvuku nahrávání.

 • Ve výchozím stavu se nahrané soubory ukládají do složky „FOLDER01“ pod složkou „ Recorded Files“. Chcete-li u nahraného souboru změnit cílovou složku pro ukládání souborů, viz Změna cílové složky pro ukládání souborů.

 1. Vyberte „ Record“ v nabídce „HOME“ a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.

 2. Natočte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony () směřovaly k cílovému zdroji zvuku.

 3. Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

  K indikaci toho, že se spustilo nahrávání, se zobrazí obrazovka Record a indikátor provozu () se rozsvítí červeně.

  Pokud stisknete a přidržíte tlačítko REC/PAUSE, IC rekordér se pozastaví. IC rekordér nespustí nahrávání.

  Během nahrávání se zobrazuje úroveň hlasitosti nahrávání () na obrazovce Record.

  Tři nebo čtyři černé čtverečky () na úrovni hlasitosti nahrávání indikují optimální úroveň hlasitosti nahrávání pro daný zdroj zvuku, viz obrázek níže. Upravte orientaci vestavěných mikrofonů, vzdálenost od zdroje zvuku nebo nastavení citlivosti mikrofonů tak, aby se úroveň nahrávání udržovala v optimálním rozsahu.

  Další informace o úrovni hlasitosti nahrávání viz Informace o úrovni hlasitosti nahrávání.

 4. Stisknutím tlačítka STOP zastavte nahrávání.

  Zobrazí se zpráva „Saving...“ a obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.

  Stisknutím tlačítka můžete přehrát soubor, který jste právě nahráli.

Poznámka

 • Je-li na displeji zpráva „Saving...“, IC rekordér ukládá soubor do paměťového úložiště. Je-li IC rekordér napájen ze zásuvky, neodpojujte síťový adaptér USB (není součástí dodávky), aby nedošlo k poškození dat.

Tip

 • Během přehrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete spustit nahrávání stisknutím tlačítka REC/PAUSE.

 • Během nahrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete pozastavit aktuální nahrávání stisknutím tlačítka REC/PAUSE.

 • Nahrané soubory obdrží název „(datum záznamu)_(čas záznamu).(formát souboru)“ (např. 161010_0706.mp3).

 • Během přehrávání či pohotovostního režimu můžete IC rekordér pozastavit pro nahrávání stisknutím a přidržením tlačítka REC/PAUSE. To usnadní nastavit úroveň nahrávání, aniž byste museli nahrávat nepotřebná zvuková data.