V průběhu přehrávání

Následující text popisuje displej v průběhu přehrávání.

Poznámka

 • Výše uvedené obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na IC rekordéru.
 1. Indikátor stavu přehrávání

  Indikuje aktuální stav přehrávání IC rekordéru.

  : přehrávání

  : vyhledávání vzad (rychlý přesun vzad)/vyhledávání vpřed (rychlý přesun vpřed)

  : v pohotovostním režimu

  Je-li rychlost přehrávání upravena, bude rychlost DPC (Digital Pitch Control) indikována napravo od nebo .

 2. Informace o souboru

  Indikuje informace o souboru, který přehráváte.

  Soubory nahrané IC rekordérem se indikují následovně:

  : Název souboru: datum nahrávání_čas nahrávání.formát souboru (např. 161010_0706.mp3)

  Hudební soubory se indikují takto:

  : Název skladby/Jméno interpreta

 3. Uplynulá doba

  Indikuje uplynulou dobu aktuálního přehrávání.

 4. Ukazatel průběhu přehrávání

  Indikuje, jak daleko postoupilo přehrávání souboru.

 5. Informace o číslu souboru

  Indikuje číslo souboru přehrávání ve formátu (aktuální číslo souboru)/(celkový počet souborů pro přehrávání).

 6. Indikátor Play Mode/Playback Range

  Bez indikace: Normal (Play Mode)

  : Repeat (Play Mode)

  : 1 File Play (Play Mode)

  : 1 File Repeat (Play Mode)

  : Shuffle (Play Mode)

  : Shuffle Repeat (Play Mode)

  : Selected Range (Playback Range)

 7. Indikátor ochrany

  Indikuje že je přehrávaný soubor chráněn.

 8. Indikátor baterie

 9. Číslo značky stopy

  Indikuje číslo případně přidané značky stopy v aktuálním bodu přehrávání.