IC rekordér není detekován počítačem a nelze přenášet složky/soubory z počítače.

  • Odpojte IC rekordér od počítače a znovu jej připojte.

  • Je-li IC rekordér připojen k počítači pomocí rozbočovače USB (není součástí dodávky) nebo prodlužovacího kabelu USB (není součástí dodávky), odpojte rozbočovač či kabel a připojte IC rekordér přímo k portu USB na počítači.

  • Úspěšné operace nejsou zaručeny u počítače, který nesplňuje systémové požadavky uvedené v tomto dokumentu Uživatelská příručka.

  • IC rekordér nemusí být detekován počítačem v závislosti na portu USB. Zkuste jiný port USB na počítači.