Poznámka pro uživatele

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka a popsaný software, ať už jako celek nebo po částech, nesmí být reprodukovány, překládány ani redukovány do žádné strojově čitelné podoby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sony Corporation.

SPOLEČNOST SONY CORPORATION NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEOBVYKLÉ POŠKOZENÍ, NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ, SMLOUVY ČI JINÉHO, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ČI V SOUVISLOSTI S TOUTO PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM ČI JINÝMI INFORMACEMI ZDE OBSAŽENÝMI A JEJICH POUŽITÍM.

Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v této příručce a v informacích v ní obsažených kdykoli a bez upozornění.

Vaše nahrávky slouží pouze k osobní zábavě a použití. Autorská práva zakazují jiné způsoby použití výrobku bez svolení vlastníků autorských práv.