Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD (HOLD)

Všechna tlačítka na IC rekordéru lze deaktivovat (HOLD), aby nedošlo k nechtěným operacím při přenášení IC rekordéru apod.

  1. Posuňte přepínač HOLD•POWER do polohy „HOLD“.

    Je-li IC rekordér zapnutý, posunutí přepínače HOLD•POWER do polohy „HOLD“ zobrazí na displeji „HOLD“ a aktuální čas po dobu přibl. 3 sekund. Tím se indikuje, že jsou deaktivována všechna tlačítka.

Poznámka

  • Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD deaktivuje všechna tlačítka. Před dalším použitím IC rekordéru zajistěte, aby byl uvolněn ze stavu HOLD.

  • Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu pomocí indikátorů „AM“ či „PM“ nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.