Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

Šum v nahrávkách lze snížit pomocí funkce Recording Filter.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Recording Filter“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „NCF(Noise Cut)“ nebo „ LCF(Low Cut)“ a stiskněte .

  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Vypne funkci Recording Filter.
NCF(Noise Cut):
Omezí zvuky s nízkou frekvencí i zvuky s vysokou frekvencí s výjimkou lidského hlasu.
LCF(Low Cut):
Omezí zvuky s nízkou frekvencí včetně hluku z projektorů a zvuků foukajícího větru (výchozí nastavení).

Poznámka

  • Je-li vybrána možnost „Audio IN“ pro položku „Ext. Input Setting“ v průběhu, funkce Recording Filter nefunguje.

  • Je-li vybrána jedna z úrovní nahrávání hudby pro danou úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů, vypne se filtr nahrávání „NCF(Noise Cut)“, protože je optimalizován pro nahrávání hlasu.

Tip

  • Chcete-li zrušit proces nastavení funkce Recording Filter, v kroku 2 vyberte možnost „OFF“.