IC rekordér se nezapne, nebo nefunguje stisknutí jakéhokoli tlačítka.

  • Je téměř vyčerpána kapacita baterií. Vyměňte je za nové.

  • Zajistěte vložení baterií v poloze se správnou polaritou.

  • IC rekordér se vypne.

    Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru „POWER“ a přidržte jej, dokud se nezapne displej.

  • IC rekordér se uvede do stavu HOLD.

    Posuňte přepínač HOLD•POWER ke střednímu bodu.