Nastavení hodin (Date&Time)

Na tomto IC rekordéru lze nastavit hodiny. Nezapomeňte je nastavit před spuštěním nahrávání.

 1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Date&Time“ - „Set Date/Time“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

 2. Nastavte aktuální datum a čas.

  Stisknutím tlačítka či nastavte položku a stiskněte tlačítko .

  Opakováním kroků nastavte všechny položky.

  Chcete-li se přesunout dopředu či zpět, stiskněte tlačítko nebo . Pro přesun na předchozí položku lze také stisknout tlačítko BACK/HOME.

  Jste-li hotovi s poslední položkou, stisknutím tlačítka použijete tato nastavení na hodiny.

 3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

  Pro zobrazení aktuálního času uveďte rekordér do stavu HOLD.

Poznámka

 • Po vyjmutí baterií z prostoru baterie a jejich opětovném vložení nebo po výměně baterií za nové se na displeji zobrazí obrazovka Set Date/Time. Na této obrazovce se zobrazí datum a čas poslední operace provedené na IC rekordéru před vyjmutím baterií. Nezapomeňte změnit datum a čas na aktuální hodnoty.

 • Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu pomocí indikátorů „AM“ či „PM“ nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

 • Výchozí formát zobrazení data se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.