Kompatibilní paměťové karty

V tomto IC rekordéru lze používat následující paměťové karty.

  • Karty microSDHC (4 GB až 32 GB)

Kvůli technickým údajům IC rekordéru je velikost souboru, který lze uložit na kartu microSD pro přehrávání, omezena takto:

  • Soubory LPCM: méně než 4 GB na soubor
  • Soubory MP3/WMA/AAC-LC: méně než 1 GB na soubor

Poznámka

  • Tento IC rekordér nepodporuje karty microSDXC.

  • Správná funkčnost všech typů podporovaných karet microSD není zaručena.

  • Není-li karta microSD IC rekordérem detekována, vyjměte ji ze slotu a znovu ji tam zasuňte.

  • Aby nedošlo k požáru či úrazu elektrickým proudem nebo závadě IC rekordéru, musí být jakékoli kapaliny i kovové či hořlavé předměty mimo dosah slotu pro kartu microSD.

  • Před nahráváním na kartu microSD doporučujeme, abyste zkopírovali všechna data uložená na paměťové kartě do počítače a zformátovali kartu v IC rekordéru, aby neobsahovala žádná data.