Ochranné známky

  • Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
  • macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
  • Technologie a patenty kódování zvukového signálu MPEG Layer-3 jsou licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
  • Loga microSD, microSDHC a microSDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.

Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly „™“ a „®“ uváděny ve všech Uživatelská příručka.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Aplikace „Sound Organizer 2“ využívá softwarové moduly, jak je uvedeno níže:

Windows Media Format Runtime