Hlasitost přehrávání v počítači je nízká, nebo není slyšet zvuk z počítače.

  • Počítač neobsahuje zvukovou kartu.

  • Počítač nemá vestavěné reproduktory, nebo nejsou připojeny externí reproduktory.

  • Hlasitost počítače je nízká či nulová.

  • Zesilte hlasitost počítače. (Více informací najdete v příručce s pokyny k počítači.)

  • Hlasitost souborů WAV lze změnit a uložit je pomocí funkce Increase Volume programu Microsoft Sound Recorder.