Odpojení IC rekordéru od počítače

Zajistěte postup podle pokynů níže, jinak zřejmě nebude možné přehrávat soubory uložené na IC rekordéru kvůli poškození dat.

 1. Ověřte, že na displeji není zobrazena zpráva „Accessing“.
 2. V počítači proveďte následující postup.
  • Na hlavním panelu systému Windows v pravé dolní části plochy klikněte na následující ikonu.

   Pak klikněte na položku „Vysunout IC RECORDER“. Ikona a nabídka se mohou v různých operačních systémech lišit. V závislosti na nastaveních počítače se tato ikona nemusí na panelu úloh vždy nastavovat.

  • Na obrazovce systému Mac klikněte na ikonu vyjmutí „IC RECORDER“, která se nachází na postranním panelu aplikace Finder.
 3. Odpojte IC rekordér od portu USB na počítači. Stiskněte a podržte páčku pro vysunutí USB a pak ji posuňte ve směru šipky, aby se zasunul konektor USB.

Tip

 • Podrobnosti o odpojení IC rekordéru od počítače viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače.