Přidání značky stopy

K bodu, kde chcete soubor později rozdělit nebo který chcete při přehrávání vyhledat, lze přidat značku stopy. Do jednoho souboru lze přidat maximálně 98 značek.

 1. Pokud je nahrávání pozastaveno či probíhá nebo je přehrávání v pohotovostním režimu či probíhá, stiskněte tlačítko T-MARK v bodu, kde chcete přidat značku stopy.

  Indikátor (značka stopy) třikrát zabliká a přidá se značka stopy.

Poznámka

 • Značky stopy nelze přidávat do chráněného souboru. Chcete-li přidat značky stopy do chráněného souboru, nejprve souboru odeberte ochranu a pak značky stopy přidejte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.

Tip

 • Chcete-li najít značku stopy a zahájit přehrávání na této značce, stiskněte tlačítko či při přehrávání v pohotovostním režimu či průběhu. Když je přehrávání v pohotovostním režimu, počkejte na jedno bliknutí indikátoru (značka stopy), a pak stisknutím tlačítka spusťte přehrávání.

 • Značky stopy je možné přidávat, zatímco je IC rekordér v režimu přehrávání pro přepis.

 • Při zobrazení nabídky HOME na displeji lze stále přidat značku stopy stisknutím tlačítka T-MARK, zatímco:

  • nahrávání probíhá nebo je pozastaveno,

  • přehrávání probíhá nebo je v pohotovostním režimu.