Kopírování souboru do jiné složky

Soubor lze vybrat a zkopírovat do jiné složky, což se hodí při vytváření záložní kopie.

  1. Vyberte soubor, který chcete zkopírovat.
  2. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte „Move/Copy File“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  3. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „Copy to Built-In Memory“ nebo „Copy to SD Card“ a stiskněte .
  4. Stisknutím tlačítka či vyberte požadovanou cílovou složku a stiskněte tlačítko .
    Zobrazí se zpráva „Please Wait“ a soubor se zkopíruje pod stejným názvem ze zdrojové složky do cílové.

Poznámka

  • Chráněný soubor nelze kopírovat. Chcete-li soubor zkopírovat, nejdříve zrušte ochranu. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

  • Hudební soubory nelze kopírovat.