Kopírování souboru trvá dlouho.

  • Je-li soubor velký, zabere kopírování delší dobu. Počkejte na dokončení kopírování.