Je nahráván šelest.

  • Pokud se IC rekordéru náhodně dotknete vy nebo nějaký předmět v průběhu nahrávání, může dojít k záznamu šelestu. Nedotýkejte se IC rekordéru až do ukončení nahrávání.