Maximální doba nahrávání

Následující tabulky uvádějí maximální dobu nahrávání (*1) (*2) na paměť podle režimu nahrávání (scény nahrávání). Maximální doba nahrávání se odhaduje za předpokladu, že jsou použity všechny složky v dané paměti.

Vestavěná paměť

REC Mode (REC Scene) (*3) Maximální doba nahrávání
LPCM 44.1kHz/16bit 5 hodin 20 minut
MP3 192kbps

(////)

39 hodin 45 minut
MP3 128kbps (/) 59 hodin 35 minut
MP3 48kbps(MONO) 159 hodin

Paměťová karta

REC Mode (REC Scene) (*3) 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
LPCM 44.1kHz/16bit 6 hodin 5 minut 12 hodin 10 minut 24 hodin 20 minut 48 hodin 40 minut
MP3 192kbps

(////)

44 hodin 40 minut 89 hodin 25 minut 178 hodin 357 hodin
MP3 128kbps (/) 67 hodin 5 minut 134 hodin 268 hodin 536 hodin
MP3 48kbps(MONO) 178 hodin 357 hodin 715 hodin 1 431 hodin

*1 Pro dlouhodobé nepřetržité nahrávání je potřeba síťový adaptér USB (není součástí dodávky).

Podrobnosti o výdrži baterie, viz Životnost baterií.

*2 Maximální doba nahrávání v tomto tématu uvádí odhad a může se lišit v závislosti na technických údajích dané paměťové karty.

*3 Scény nahrávání asociované s daným režimem nahrávání ve výchozím nastavení