Další dostupné operace během přehrávání

V průběhu přehrávání můžete provádět následující operace.

Zastavení na aktuální pozici

Stiskněte tlačítko STOP.

Chcete-li obnovit přehrávání od tohoto místa, stiskněte tlačítko .

Přechod zpět na začátek aktuálního souboru

Stiskněte jednou tlačítko .

Pokud jsou přidány značky stopy a funkce Easy Search je vypnuta, vyhledá se předchozí bod značky stopy směrem k začátku souboru.

Přechod na předchozí soubory

Opakovaně stiskněte tlačítko .

Skok na další soubor

Stiskněte jednou tlačítko .

Pokud jsou přidány značky stopy a funkce Easy Search je vypnuta, vyhledá se další bod značky stopy směrem ke konci souboru.

Skok na následující soubory

Opakovaně stiskněte tlačítko .