Přehrání souboru

Soubor k přehrání lze vybrat z nabídky HOME.

 1. Vyberte „ Music“ nebo „ Recorded Files“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .
 2. Vyhledejte soubor a vyberte jej.

  Pokyny k vyhledávání souboru viz Výběr souboru.

 3. Stiskněte tlačítko .

  Přehrávání se spustí.

 4. Stiskem tlačítka VOL –/+ upravte hlasitost přehrávání.

Poznámka

 • Pouze pro zákazníky v Evropě:

  Zkusíte-li nastavit hlasitost na úroveň přesahující určenou úroveň, zobrazí se zpráva „Check The Volume Level“.

Tip

 • Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

 • Zastavíte-li nahrávání a na displeji je obrazovka pohotovostního režimu nahrávání, stisknutím lze přehrát soubor, který jste právě nahráli.